Jaarupdate voor begrotingsmodel gepubliceerd

1 mei 2020

De nieuwe jaarupdate voor het begrotingsmodel Schoolbegroting PO/SBO/(V)SO is gepubliceerd. Voor het PO bevat deze naast de nieuwe lumpsumbedragen ook de nieuwe directieschalen.De nieuwe jaarupdate voor het begrotingsmodel Schoolbegroting PO/SBO/(V)SO is gepubliceerd. Voor het PO bevat deze naast de nieuwe lumpsumbedragen ook de nieuwe directieschalen. Met het uitvoeren van deze update rekent het model automatisch met de nieuwe, verhoogde lumpsumbedragen en neemt het 2021 als basisjaar, zodat de begrotingen voorbereid kunnen worden. Let op: bestaande modellen moeten wel met een updatebestand bijgewerkt worden. Enkel de variabelen updaten is niet voldoende. Lees verderop meer hierover.

Personele bekostiging
Ten opzichte van de laatste bijstelling van de bekostiging personeel voor het schooljaar 2019–2020 (oktober 2019), zijn de prijzen opgehoogd 0,115%. Deze ophoging is het gevolg van het extra geld voor individuele scholingsrechten dat met het convenant van 1 november 2019 beschikbaar is gekomen. De indexering van de personele bekostiging (op basis van schooljaar) is gebaseerd op de referentiesystematiek en vindt plaats op kalenderjaarbasis. In de tweede regeling bekostiging personeel 2020/2021 wordt deze indexering op basis van de referentiesystematiek van kalenderjaar 2020 verwerkt in de prijzen. Dit zal in oktober 2020 plaatsvinden.

Budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid
Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (budget P&A) volgt de ontwikkeling van de gemiddelde personele last (gpl) voor onderwijzend personeel en stijgt met 0,115%. Daarnaast is de ophoging van de werkdrukgelden tot een bedrag van €225 per leerling meegenomen. Door een verrekening van de reeds in december uitgekeerde middelen daalt de bekostiging echter wel.

Updaten overige modellen
Omdat de cao nieuwe schalen bevat (nieuwe A-schalen voor adjuncten en D-schalen door directeuren) volstaat het updaten van alleen de variabelen in het model niet. De nieuwe schalen vereisen namelijk een aanpassing van een tabel op het tabblad formatie aan de hand waarvan de loonkosten worden toegerekend aan functiegroepen. Daarom wordt aanbevolen dit updatebestand te gebruiken om handmatig het model te updaten.

Handleiding en instructiefilmpjes
Voor de belangrijkste delen van het model is een online handleiding beschikbaar. Ook staan er op ons Youtube-kanaal een beperkt aantal filmpjes waar een aantal modelonderdelen (waaronder het updaten van het model) wordt toegelicht.


Trefwoorden: schoolbegroting, begroting 2021, update, lumpsum, jaarupdate, gewichtenregeling, onderwijsfinanciën

Deel deze pagina met je volgers op social media: