Jaarupdate voor begrotingsmodel gepubliceerd

28 mei 2019

De nieuwe jaarupdate voor het begrotingsmodel Schoolbegroting PO/SBO/(V)SO is gepubliceerd. Voor het PO bevat deze naast de nieuwe lumpsumbedragen ook de achterstandsscore, de vervanger van de oude gewichtenregeling.De nieuwe jaarupdate voor het begrotingsmodel Schoolbegroting PO/SBO/(V)SO is gepubliceerd. Voor het PO bevat deze naast de nieuwe lumpsumbedragen ook de achterstandsscore, de vervanger van de oude gewichtenregeling. Met het uitvoeren van deze update rekent het model automatisch met de nieuwe, verhoogde lumpsumbedragen en neemt het 2020 als basisjaar, zodat de begrotingen voorbereid kunnen worden. Let op: bestaande SBO en (V)SO modellen hoeven niet vervangen te worden, maar bestaande PO-modellen moeten wel met een updatebestand bijgewerkt worden. Enkel de variabelen updaten is niet voldoende. Lees verderop meer hierover.

Verhoging werkdrukgelden
Na de forse prijsbijstelling in de lumpsum vorig jaar, is de wijziging dit jaar vrijwel nihil. De indexatie bedraagt slechts 0,049%. Na een nieuwe cao zal naar verwachting een tweede prijsbijstelling volgen. In deze update is de grootste prijswijziging dan ook de verhoging van de werkdrukgelden welke vorig jaar al was aangekondigd. Dit bedrag is bijgesteld van 155 euro naar afgerond 220 euro per leerling.

Invoering achterstandsscore
Voor het basisonderwijs wordt per schooljaar 2019/20 afscheid genomen van de lopende gewichtenregeling en wordt de nieuwe achterstandsscore ingevoerd. Deze score wordt op basis van meerdere demografische gegevens van de individuele leerlingen per school door CBS bepaald. Op basis hiervan worden achterstandsmiddelen toegekend. Voor de modelvariabelen betekent dit dat de gewichtengelden op 0 euro zijn gezet en dat er voortaan met een bedrag per punt achterstandsscore wordt gerekend. De oude modellen bevatten echter geen input en rekenregels voor deze score. Dat betekent dat gebruikers die hun model Schoolbegroting PO updaten bij een school met vrij veel achterstandsgelden een forse daling van de bekostiging zien. Het updaten van de modellen voor het reguliere basisonderwijs moet dan ook met een apart updatebestand gebeuren. Dat updatebestand kan hier gedownload worden.

Na het openen van dit updatebestand kan het te updaten model worden geselecteerd waarna Excel de update verder verwerkt. Na het openen van het ge-updatet model zijn de volgende zaken gewijzigd:

 • Er is een invoerveld voor de achterstandsscore bijgekomen op het blad leerlingdata;
 • Op hetzelfde blad is ook een invoerveld toegevoegd voor het brinnummer van de school (onder de invoer voor de GGL);
 • Het tabblad inkomsten bevat een rekenregel voor de achterstandsgelden (let op: worden 7/12 en 5/12 omgerekend);
 • Er is een tabblad bijgekomen met per brinnummer de vereveningsbedragen; deze bedragen zijn eenmalig bepaald en de verevening wordt in drie schooljaren afgebouwd.


 • Updaten overige modellen
  Alle gebruikers van de modellen Schoolbegroting SBO en (V)SO kunnen volstaan met het gebruiken van de knop update ophalen in het hoofdmenu van het model. Let er daarbij wel op dat na de update de leerlingaantallen onder het verkeerde jaartal staan en bijgewerkt moeten worden en dat de aanvangsinschaling bij de personeelsbezetting aangepast moet worden (iemand die per 1-8-2017 startte in LA3 zonder einddatum zal nog steeds meebegroot worden, maar moet nu per 1-8-2018 LA4 als inschaling meekrijgen om het model correct door te laten rekenen).

  In sommige gevallen zal er na het aanklikken van de updateknop een foutmelding volgen dat de updateserver niet bereikt kon worden. Deze foutmelding kan verholpen worden door een sleutel in het register van Windows aan te passen. Dat kan eenvoudig gedaan worden door dit bestand met een registerwijziging te downloaden en uit te voeren op je pc. Na het verwerken van deze registerfix en het opnieuw starten van Excel zal de foutmelding verholpen zijn en kan er gewoon ge-update worden.

  Handleiding en instructiefilmpjes
  Voor de belangrijkste delen van het model is een online handleiding beschikbaar. Ook staan er op ons Youtube-kanaal een beperkt aantal filmpjes waar een aantal modelonderdelen (waaronder het updaten van het model) wordt toegelicht.

  Blijf op de hoogte: volg ons op Twitter!
  Wil je op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe update beschikbaar is zodat je niet lukraak hoeft te updaten? Houd dan deze website in de gaten. Of nog simpeler: volg ons op Twitter. Via het account twitter.com/begrotingmaken en de bedrijfspagina van Wyzr Advies op LinkedIn worden nieuwe updates aangekondigd.

  Trefwoorden: schoolbegroting, begroting 202, update, lumpsum, jaarupdate, gewichtenregeling, achterstandsscore

  Deel deze pagina met je volgers op social media: