Bijstelling personele bekostiging 2020

11 november 2019

De personele bekostiging voor 2019/20 is naar boven bijgesteld ter compensatie van de stijging van de pensioenpremies per afgelopen 1 januari. Daarnaast is reeds een gedeelte loonruimte toegevoegd voor een nieuwe cao..De personele bekostiging voor 2019/20 is naar boven bijgesteld ter compensatie van de stijging van de pensioenpremies per afgelopen 1 januari. Daarnaast is reeds een gedeelte loonruimte toegevoegd voor een nieuwe cao.. Met het uitvoeren van deze update rekent het model automatisch met de nieuwe, verhoogde lumpsumbedragen. Foutmelding bij het updaten met de knop in het model? Gebruik dan het updatebestand.

Inhoud bijstelling
Deze update bevat de bijgestelde variabelen voor de lumpsum 2019/20, als gevolg van compensatie van de gestegen pensioenpremies, de verhoging van de werkdrukgelden en de dekking van een stukje kasschuif in de vorige cao. Daarnaast bevat deze update de bedragen materiële instandhouding voor 2020.

Invoering achterstandsscore al verwerkt?
Let op, is je model nog niet bijgewerkt met de update uit mei voor de nieuwe regeling onderwijsachterstanden? Doe dat dan eerst. In deze update worden de nieuwe regels die het model daarvoor nodig heeft niet toegevoegd. Er wordt uitgegaan van een model dat reeds bijgewerkt is met de update uit mei.

Loonruimte
De verhoging van de lumpsum voor 2019/20 bevat een stuk loonruimte die naar verwachting wordt ingevuld met een nieuwe cao. Dat betekent dat de begroting met deze bedragen onterecht positief vertekend zou worden. Met deze update wordt de opslag werkgeverslasten daarom op 66% gezet. Mogelijk kan deze voor jouw school of bestuur lager gesteld worden, dat kan handmatig in de modellen worden aangepast. Let bij handmatige bijstelling er wel op dat je niet de hele loonruimte buiten beschouwing laat. Het wordt aanbevolen om de opslag op minimaal 65% te houden ter dekking van die loonruimte.

Updatebestand
In sommige gevallen zal er na het aanklikken van de updateknop een foutmelding volgen dat de updateserver niet bereikt kon worden. Deze foutmelding kan verholpen worden door een sleutel in het register van Windows aan te passen. Dat kan eenvoudig gedaan worden door dit bestand met een registerwijziging te downloaden en uit te voeren op je pc. Na het verwerken van deze registerfix en het opnieuw starten van Excel zal de foutmelding verholpen zijn en kan er gewoon ge-update worden. Mocht dit onverhoopt niet werken, gebruik dan dit updatebestand om handmatig de update op je modellen uit te voeren.

Handleiding en instructiefilmpjes
Voor de belangrijkste delen van het model is een online handleiding beschikbaar. Ook staan er op ons Youtube-kanaal een beperkt aantal filmpjes waar een aantal modelonderdelen (waaronder het updaten van het model) wordt toegelicht.

Blijf op de hoogte: volg ons op Twitter!
Wil je op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe update beschikbaar is zodat je niet lukraak hoeft te updaten? Houd dan deze website in de gaten. Of nog simpeler: volg ons op Twitter. Via het account twitter.com/begrotingmaken en de bedrijfspagina van Wyzr Advies op LinkedIn worden nieuwe updates aangekondigd.


Trefwoorden: schoolbegroting, begroting 2020, update, lumpsum, jaarupdate, gewichtenregeling, achterstandsscore

Deel deze pagina met je volgers op social media: