Update begrotingsmodel door publicatie lumpsum schooljaar 2016/17

5 april 2016

Pagina afbeeldingDe lumpsumbedragen voor schooljaar 2016/17 zijn bekend. De belangrijkste wijziging is een verhoging van de prestatiebox (betreft de verdere uitwerking van het onderwijsakkoord). Ook is een update voor de begrotingsmodellen beschikbaar!

Vorige week werd de Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2016/17 gepubliceerd. In deze regeling is een prijscompensatie opgenomen en zijn eerdere afspraken verwerkt uit onder andere het Convenant LeerKracht, het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Bestuursakkoord en het Herfstakkoord.

Prijsaanpassingen

De opgenomen prijsaanpassingen betreffen de verwerking van enerzijds de resterende kabinetsbijdrage die is afgesproken in de Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015/16 en anderzijds van het resterende functiemixbudget voor de laatste 5 maanden van 2016. Ten opzichte van de actuele vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2015/16, komt de aanpassing per 1 augustus 2016 voor de leraren op 0,228% en voor het onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding op 0,141%; de aanpassing van alle bedragen personeels-en arbeidsmarktbeleid bedraagt 0,228

Opslag Vervangingsfonds en Participatiefonds

De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2016 ongewijzigd vastgesteld op 4,026% van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00% van de loonkosten. Hiermee zijn deze bekostigingsbedragen nog altijd fors lager dan de premielasten van beide fondsen (zie ook het artikel "Premies Vervangingsfonds en Participatiefonds slaan een gat in je begroting!"). De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom al lange tijd niet meer overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen moeten maken.

Prestatiebox

Ook is het betaalritme van de prestatieboxmiddelen gewijzigd. Dit was 28,2 procent in november en 71,8 procent in maart, maar is nu om "budgettechnische redenen" gewijzigd in 32,3 procent in november 2016 en de resterende 67,7 procent in maart 2017. Het bedrag per leerling in de prestatiebox is voor schooljaar 2016/17 128,79 euro. De verhoging (vergeleken met de 81,32 per leerling in schooljaar 2015/16) is het gevolg van de middelen uit het Herfstakkoord en Bestuursakkoord, welke niet in de gemiddelde personeelslast van de lumpsum zijn verwerkt maar in lijn met voorgaande jaren in dit separate bedrag.

Update bestaande modellen met één muisklik!

Benieuwd wat deze prijsbijstelling concreet betekent voor jouw school? Met de updateknop in het hoofdmenu van je begrotingsmodel kun je de bekostigingsgegevens in je model bijwerken met de nieuwe informatie voor de periode vanaf 1 augustus 2016. Hierna zie je precies wat deze bijstelling voor het schooljaar voor effect heeft op kalenderjaar 2016. Met deze update wordt dus nog niet de interne kalender van je model verzet naar 2017, een update die dat doet (en het model daarmee geschikt maakt om er de begroting 2017 in te maken) volgt na de zomer. Wil je meer weten over het update? Zie ons youtube-kanaal. Aarzel verder niet om bij vragen contact op te nemen. Let op: de update zet de opslag werkgeverslasten op het standaard gemiddelde van 62,5%; wijzig dit zelf na afloop weer naar het bestuurscijfer. Overigens bevatten de bekostigingsbedragen nog ruimte voor verdere loonstijging die pas na een nieuw cao-akkoord ingevuld zal worden. Wees je er dus bewust van dat het resultaat vooralsnog positief verekend wordt.

Trefwoorden: schoolbegroting, onderwijsakkoord, bestuursakkoord po, begroting updaten, bekostiging po, lumpsum

Deel deze pagina met je volgers op social media: