Regeling bekostiging primair onderwijs bijgesteld

3 februari 2015

Pagina afbeeldingDe regeling bekostiging PO is bijgesteld in verband met de prijsontwikkelingen én de afspraken vanuit het bestuursakkoord PO. Lees hier meer en download de update om jouw begroting bij te werken.

Vandaag is de aangepaste regeling personele bekostiging voor het primair onderwijs gepubliceerd (link). In deze regeling is niet alleen de prijsbijstelling door gestegen personele lasten verwerkt, maar zijn ook de gevolgen van het bestuursakkoord doorgerekend door middel van onder meer het fors verhogen van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB, vroeger ook wel schoolbudget genoemd).

De genormeerde gemiddelde personeelslasten (GPL) voor onderwijzend personeel zijn in deze regeling met 1,034% bijgesteld. De genormeerde GPL voor onderwijsondersteunend personeel is met 0,762% bijgesteld. Verder is de GPL voor schoolleiding licht gewijzigd. Een grotere wijziging zit in de prijsbijstelling van het PAB-budget. We citeren de regeling: "Ten opzichte van de definitieve bedragen voor het schooljaar 2013/2014 zijn alle P&A-bedragen verhoogd met 2,315% in verband met de doorwerking van de GPL-ontwikkeling én het terugdraaien van de korting op het P&A-budget die per 1 augustus 2013 heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het basisbedrag met € 2.583,09 en het bedrag per leerling met € 49,27 verhoogd in verband met de verwerking van de afspraken over begeleiding startende leraren, werkdrukvermindering door conciërges en klassenassistenten en verminderen zittenblijven. In laatstgenoemde verhoging zit ook het bedrag waarmee de eind 2013 toegekende middelen voor het in 2014 behouden van jonge leerkrachten een structureel karakter krijgen."

De opgenomen prijsaanpassing betreft de verwerking van de investeringsafspraken uit het NOA en uit het bestuursakkoord dat eind vorig jaar overeen is gekomen tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Deze afspraken betreffen professionalisering, conciërges en onderwijsondersteunend personeel, begeleiding beginnende leerkrachten en verminderen zittenblijven.

Update bestaande modellen met één muisklik!

Benieuwd wat deze prijsbijstelling concreet betekent voor jouw school? Met het model Schoolbegroting PO/SBO hoef je geen modellen opnieuw in te vullen of te knippen en plakken. Het updaten van bestaande modellen kan heel eenvoudig via dit updatebestand. Schakel macro's in en het updaten wijst zich vanzelf. Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen.

Trefwoorden: schoolbegroting, onderwijsakkoord, bestuursakkoord po, begroting updaten, bekostiging po

Deel deze pagina met je volgers op social media: