Update begrotingsmodel door bijstelling lumpsum schooljaar 2015/16

7 april 2015

Pagina afbeeldingDe lumpsumbedragen voor schooljaar 2015/16 zijn bekend. De belangrijkste wijzigingen: verhoging van het PAB-budget en verlaging van de Prestatiebox. Ook is een update voor de begrotingsmodellen beschikbaar!

Nadat vorige week de beschikkingen al werden gepubliceerd via de site van DUO/Cfi staat vandaag de volledige regeling "personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2015–2016" in de staatscourant (link). De belangrijkste wijzigingen in de regeling zijn een verdere ophoging van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB, het oude schoolbudget), een verlaging van de Prestatiebox (zoals al was aangekondigd) en een prijsbijstelling van de lumpsumbedragen.

De bijstelling van het PAB-budget betreft de verwerking van de investeringsafspraken uit het NOA (Nationaal Onderwijsakkoord) en uit het begrotingsakkoord 2014 dat eind 2013 overeen is gekomen tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Als gevolg hiervan is de lumpsum op macroniveau voor 2015 verhoogd met € 248 mln. Het bedrag voor de eerste zeven maanden van 2015 was al verwerkt in de bekostiging voor het lopende schooljaar (zie ook dit artikel). Met de nu gepubliceerde regeling 2015/16 worden ook de resterende vijf maanden beschikt.

Naast deze toevoeging zijn er ook prijsaanpassingen doorgevoerd. Het gaat dan om het resterende deel van het functiemixbudget voor 2015 en om het functiemixbudget voor de eerste zeven maanden van 2016. Bovendien is het budget dat was gemoeid met Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel (die per 1 augustus 2015 stopt) toegevoegd aan het basisbedrag van het personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Ten opzichte van de vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2014/15 komt de prijsaanpassing per 1 augustus 2015 voor het onderwijzend personeel op 0,636% en voor het onderwijsondersteunend personeel op 0,364%. Het prijspeil voor de schoolleiding is ongewijzigd gebleven. Zoals gebruikelijk is de loonbijstelling 2015 nog niet in de prijzen verwerkt. Een eventuele bijstelling op dat vlak volgt na een besluit over de kadernota.

De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2015 ongewijzigd vastgesteld op 4,026% van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00% van de loonkosten. Hiermee bestaat met name op de opslag voor het PF een fors tekort.

De Prestatiebox is conform eerdere afspraken verlaagd (op macroniveau is 30 miljoen euro aan budget uit deze regeling 'verhuisd' naar de lumpsum). Daarnaast is de uitwerking op de schop genomen: het basisbedrag per school is vervallen, de regeling bestaat vanaf 1 augustus aanstaande enkel nog uit een bedrag per leerling. Dit is met name voor kleine scholen dus nadelig.

Update bestaande modellen met één muisklik!

Benieuwd wat deze prijsbijstelling concreet betekent voor jouw school? Download dan hier de update voor de begrotingsmodellen Schoolbegroting PO en SBO. Met deze update wordt in je model de bekostiging vanaf 1 augustus 2015 bijgewerkt, zodat je precies kunt zien wat deze bijstelling voor het schooljaar voor effect heeft op kalenderjaar 2015. Met deze update wordt dus nog niet de interne kalender van je model verzet naar 2016, een update die dat doet (en het model daarmee geschikt maakt om er de begroting 2016 in te maken) volgt na de zomer. Schakel macro's in en het updaten wijst zich vanzelf. Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen. Let op: de update zet de opslag werkgeverslasten op het standaard gemiddelde van 62,5%; wijzig dit zelf na afloop weer naar het bestuurscijfer.

Trefwoorden: schoolbegroting, onderwijsakkoord, bestuursakkoord po, begroting updaten, bekostiging po, lumpsum

Deel deze pagina met je volgers op social media: