Uitwerking loonakkoord 2015 voor PO bekend, begrotingsmodellen ge-update

5 november 2015

Pagina afbeeldingIn het kader van het loonakkoord zijn vorige week de lumpsumbeschikkingen door het Ministerie verhoogd. Deze week maakten sociale partners in het PO de uitwerking hiervan voor 2015/16 bekend: eenmalig 500 euro erbij en structureel 1,25% loonsverhoging.

** Update 10/11/2015: Ook de MI-bedragen zijn aangepast voor kalenderjaar 2016 **

Hoewel de nieuwe lumpsumbeschikkingen voor 2015/16 al meer dan een week bekend waren, was nog onbekend wat hier aan de lastenzijde bij schoolbesturen tegenover zou staan. Inmiddels hebben de bonden en de PO-Raad een uitwerking van het loonakkoord gepubliceerd waarbij personeel dit najaar eenmalig 500 euro extra krijgt en structureel 1,25% loonsverhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 september van dit jaar.

Naar aanleiding hiervan is nu het updatebestand op de server bijgewerkt met de nieuwe lumpsumbedragen en de geschatte loontabellen (kan afrondingsverschillen bevatten, het effect hiervan op de totaalbegroting is echter nihil).

Het probleem met de huidige stand van zaken is dat er in 2015 fors meer geld uitgegeven moet worden dan de schoolbesturen ontvangen (ook omdat de eenmalige verhoging van de dag van de leerkracht geen financieringsdekking had omdat de verwachte indexering van de lumpsum in schooljaar 2014/15 niet op 1,2% maar op 0,44% uitkwam) en dat dit met de huidige cijfers deels terugverdiend wordt in 2016. Gezien verwachte ontwikkelingen rondom pensioenpremies en het feit dat bonden ongetwijfeld - los van het feit dat dekking ontbreekt - meer loon zullen eisen voor de nieuwe cao per 1 juli 2016, is veiligheidshalve de opslag werkgeverslasten in de update opgehoogd van 62% naar 63,5%. Dit om te zorgen dat gebruikers van de begrotingsmodellen zich niet rijk rekenen en marge in hun begroting calculeren voor 2016.

Het is echter aan te bevelen dat gebruikers zelf een goede inschatting maken van de te verwachte effecten voor hun bestuur c.q. scholen en dit beleidsrijk verwerken in de eigen begroting. Het opslagpercentage kan dan aangepast worden naar een bestuursspecifieke waarde.

Update bestaande modellen met één muisklik!

In alle begrotingsmodellen vanaf versie 2.03 kan de update eenvoudig worden toegepast door in het model op de knop "Update ophalen" te klikken. Ook de modellen op de site zijn allemaal al bijgewerkt. Voor gebruikers van oudere modelversies is er nog een keer een updatebestand aangemaakt, download dit updatebestand hier. Nogmaals: gebruikers van de nieuwere modellen en rekentools kunnen dus gebruik maken van de online koppeling en hoeven niet dit updatebestand te downloaden.

Trefwoorden: schoolbegroting, loonakkoord, begroting updaten, bekostiging po, lumpsum, loonsverhoging

Deel deze pagina met je volgers op social media: