Update voor begrotingsmodellen Schoolbegroting PO en SBO

2 oktober 2014

Er is een update gepubliceerd voor de begrotingsmodellen Schoolbegroting PO en SBO plus het consolidatiemodel. Met deze update worden de loontabellen (september 2014, cao primair onderwijs) en de bedragen voor de materiële instandhouding bijgewerkt. De update is makkelijk toepasbaar op bestaande modellen.

Eerder deze week werden de nieuwe bedragen voor de materiële instandhouding voor het primair onderwijs gepubliceerd. Op basis van inflatiecijfers en dergelijke is de vergoeding voor 2015 met 0,62% negatief bijgesteld ten opzichte van 2014. Door de toevoeging van middelen in verband met de decentralisatie van het buitenonderhoud (13,33 euro per vierkante meter genormeerd vloeroppervlak), een toegezegde impuls voor de ICT binnen de school (8,31 euro per leerling in de overige uitgaven onder de leerlingafhankelijke vergoeding) en een ophoging van dezelfde post met 0,64 euro per leerling voor de kosten van Vensters PO is het totaal van de MI-vergoeding toch gestegen.

Voor meer onderbouwing van de bedragen verwijzen we u naar de publicatie vanuit het Ministerie, klik daarvoor op deze" link.

Naast deze MI-bedragen zijn ook de voorlopige loontabellen van de nieuwe cao primair onderwijs (cao PO) verwerkt. In deze cao is een loonstijging van 1,2% opgenomen. De extra middelen om dit te bekostigen volgen pas vanaf 2015 en zijn nu nog niet beschikt. Daarom zijn deze inkomsten ook nog niet opgenomen in de inkomstenvariabelen. U dient deze dus handmatig te begroten.

Update bestaande modellen met één muisklik!

Via deze link kunt u het bijgewerkte begrotingsmodel voor het reguliere basisonderwijs downloaden en via deze link dat voor het speciaal basisonderwijs. Hebt u al een begroting ingevuld? Met het model Schoolbegroting PO/SBO hoeft u geen modellen opnieuw in te vullen of te knippen en plakken. Het updaten van bestaande modellen kan heel eenvoudig via dit updatebestand. Schakel macro's in en het updaten wijst zich vanzelf. Aarzelt u bij vragen niet om contact op te nemen.
Trefwoorden: schoolbegroting, update begrotingsmodel, begroting updaten, begroting maken, update sbo

Deel deze pagina met je volgers op social media: