4. Updates ophalen

In het hoofdmenu is een knop opgenomen met het label 'update ophalen'. Als er op deze knop geklikt wordt, maakt het model c.q. Excel automatisch verbinding met een updatebestand op de server waarna de bekostigingsvariabelen en loontabellen uit dat updatebestand naar het model worden gekopieerd. Als de inhoud van het updatebestand nieuwer is dan de variabelen uit het model zal de updatedatum rechts bovenin het startscherm wijzigen. Ook de hieronder opgenomen link 'lees verder' zal naar een nieuw websiteartikel verwijzen. In dat artikel staan de achtergronden bij de update opgenomen. Het model rekent direct door met eventuele nieuwe variabelen, dus in het dashboard zullen in geval van een update direct wijzigingen zichtbaar worden. Op deze manier is het model altijd eenvoudig up to date. Mocht de update niet geslaagd zijn (bijvoorbeeld omdat de server tijdelijk down is of omdat de internetverbinding niet werkt) dan zal dit gemeld worden.

Ook wanneer het model zonder macro's wordt gebruikt kan deze verbinding met de updateserver tot stand worden gebracht. Ga hiervoor in het menu (lint) van Excel naar het tabje 'Gegevens' en klik op de knop 'Alles vernieuwen'. Hiervoor moet wel eerst de beveiliging worden uitgezet. Mocht het dus wenselijk zijn het begrotingsmodel zonder macro's te gebruiken (bijvoorbeeld zodat je het in sharepoint kunt gebruiken), schakel dan eerst de beveiliging uit voordat je het model opslaat als bestand zonder macro's.