1. Macro's inschakelen

Na het downloaden van het model kan het zijn dat Excel bij de eerste keer openen vraagt of het model bewerkt moet kunnen worden. Klik in dat geval "bewerken inschakelen". Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van Excel wordt daarna gevraagd of de macro’s in het model ingeschakeld moeten worden. Klik hiervoor op "inhoud inschakelen". Het model werkt ook zonder macro's, maar het knoppenmenu werkt in dat geval niet. Updaten van het model kan op zo’n moment via een alternatieve methode, zie hiervoor verderop in deze handleiding. Het wordt sterk aanbevolen om de macro's gewoon altijd in te schakelen.