3. Gebruik van menu

De volgorde van het menu is grotendeels gebaseerd op de meest logische werkwijze om het model in te vullen. De bovenste knoppen bevatten algemene functies: het model updaten en het model afsluiten. De invoersectie van het menu begint met de leerlingdata. Op basis van deze gegevens berekent het model de vaste bekostigingsstromen en deze data zijn dus nodig om te kunnen begroten. Vervolgens kan met de knop personeel de vaste en/of gewenste formatie worden ingevoerd. Hierna kunnen de inkomsten (grotendeels al berekend dus op basis van de leerlinggegevens) worden bekeken en aangevuld. Vervolgens kunnen de uitgaven worden ingevoerd. Een deel van de uitgaven bestaan uit afschrijvingslasten. Die worden automatisch berekend op basis van het ingevoerde investeringsplan.

Na het invullen van dit deel van het begrotingsmodel is de exploitatiebegroting op schoolniveau in principe gereed. De balansdata kunnen via de knoppen reserves en balans worden aangevuld, waarna er ook een geprognosticeerde balans beschikbaar is. Voor meerpitters hoeft geen balans te worden ingevuld, hiervoor kan de balans in het consolidatiemodel worden ingevuld.

Voor eenpitters is het mogelijk een bestuursbegroting toe te voegen. Indien niet relevant kan dit overgeslagen worden. Er zijn een liquiditeitsbegroting en een (geconsolideerde) schoolbegroting beschikbaar. Vervolgens kunnen in de staart van het menu nog een activaoverzicht en een kengetallensheet worden bekeken. Ook zijn er op het einde twee knoppen toegevoegd voor het aan- en uitzetten van de modelbeveiliging.