2. Algemene aanwijzingen vooraf

Een excelmodel kent voor- en nadelen. De voordelen zijn de hoge mate van flexibiliteit in het gebruik en aanpassen ervan, de nadelen omvatten onder meer de relatieve kwetsbaarheid van de formules in het model. Daarom voor het gebruik de volgende aanwijzigen:

  • 1. Gebruik nooit de Excel-functie "knippen" ("cut") in het model; dit zorgt ervoor dat verwijzigingen in formules ontregeld raken wat tot verkeerde uitkomsten in berekeningen kan leiden.

  • 2. Als je iets wilt plakken in het model gebruik dan bij voorkeur de functie "Plakken speciaal" -> "Waarden"; dit om verwijzingen of afbreuk aan de layout te voorkomen.

  • 3. Houd de huidige structuur zoveel mogelijk intact. Vermijd het toevoegen en/of verwijderen rijen en kolommen zoveel als mogelijk. Dit om de comptabiliteit met toekomstige updates en het inlezen in het Consolidatiemodel te behouden.