Welkom bij BegrotingMaken.eu

Op deze website kun je de gratis excelmodellen Schoolbegroting PO, SBO en (V)SO downloaden, waarmee je op eenvoudige wijze een integrale meerjarenbegroting kunt maken. Met het Consolidatiemodel voeg je vervolgens tot 100 schoolbegrotingen in een handomdraai samen tot een totaalbegroting.

Waarom Schoolbegroting?

Schoolbegroting is het enige model voor basisonderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO) en (voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO) dat gebruikers niet alleen in staat stelt op een eenvoudige manier een beleidsrijke meerjarenbegroting voor een school op te stellen, maar ook zorgt dat deze makkelijk is samen te voegen tot een geconsolideerde begroting op bestuursniveau. Tot 100 schoolbegrotingen kunnen eenvoudig worden samengevoegd tot één totaalbegroting.

Integraal begroten

De modellen Schoolbegroting PO, SBO en (V)SO berekenen op basis van de ingevoerde leerlingen de rijksbijdragen en op basis van het ingevoerde personeel de loonkosten. Na aanvulling van overige baten en lasten wordt de meerjarenbegroting die zo ontstaat doorgerekend op de ingevoerde balans, inclusief geplande investeringen. Zo ontstaat niet alleen een meerjarig zicht op de exploitatie maar ook op het vermogen en de liquiditeit.

Altijd up-to-date

Vanaf versie 2.03 kennen de begrotingsmodellen Schoolbegroting een automatische updateknop die in verbinding staat met onze updateserver. Zodra er een wijziging plaatsvindt in de lumpsum, loontabellen of er een nieuw begrotingsjaar zich aandient, is één druk op de knop voldoende om direct het model te updaten. Zo kun je je begroting als werkmodel voor scenario-analyse altijd up-to-date houden en hoef je niet elk jaar een heel nieuw model in te vullen.

Over de meest recente update:

Salaristabellen ge-update wegens nieuwe cao

Jaarupdate voor begrotingsmodel gepubliceerd

28 mei 2019 - De nieuwe jaarupdate voor het begrotingsmodel Schoolbegroting PO/SBO/(V)SO is gepubliceerd. Voor het PO bevat deze naast de nieuwe lumpsumbedragen ook de achterstandsscore, de vervanger van de oude gewichtenregeling. Met het uitvoeren van deze update rekent het model automatisch met de nieuwe, verhoogde lumpsumbedragen en neemt het 2020 als basisjaar, zodat de begrotingen voorbereid kunnen worden. Let op: bestaande SBO en (V)SO modellen hoeven niet vervangen te worden, maar bestaande PO-modellen moeten wel met een updatebestand bijgewerkt worden. Enkel de variabelen updaten is niet voldoende. Lees verderop meer hierover.

Verhoging werkdrukgelden
Na de forse prijsbijstelling in de lumpsum vorig jaar, is de wijziging dit jaar vrijwel nihil. De indexatie bedraagt slechts 0,049%. Na een nieuwe cao zal naar verwachting een tweede prijsbijstelling volgen. In deze update is de grootste prijswijziging dan ook de verhoging van de werkdrukgelden...
(lees verder)

Hoe werkt Schoolbegroting?

Lees hier de handleiding