Welkom bij BegrotingMaken.eu

Op deze website kun je de gratis excelmodellen Schoolbegroting PO, SBO en (V)SO downloaden, waarmee je op eenvoudige wijze een integrale meerjarenbegroting kunt maken. Met het Consolidatiemodel voeg je vervolgens tot 100 schoolbegrotingen in een handomdraai samen tot een totaalbegroting.

Waarom Schoolbegroting?

Schoolbegroting is het enige model voor basisonderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO) en (voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO) dat gebruikers niet alleen in staat stelt op een eenvoudige manier een beleidsrijke meerjarenbegroting voor een school op te stellen, maar ook zorgt dat deze makkelijk is samen te voegen tot een geconsolideerde begroting op bestuursniveau. Tot 100 schoolbegrotingen kunnen eenvoudig worden samengevoegd tot één totaalbegroting.

Integraal begroten

De modellen Schoolbegroting PO, SBO en (V)SO berekenen op basis van de ingevoerde leerlingen de rijksbijdragen en op basis van het ingevoerde personeel de loonkosten. Na aanvulling van overige baten en lasten wordt de meerjarenbegroting die zo ontstaat doorgerekend op de ingevoerde balans, inclusief geplande investeringen. Zo ontstaat niet alleen een meerjarig zicht op de exploitatie maar ook op het vermogen en de liquiditeit.

Altijd up-to-date

Vanaf versie 2.03 kennen de begrotingsmodellen Schoolbegroting een automatische updateknop die in verbinding staat met onze updateserver. Zodra er een wijziging plaatsvindt in de lumpsum, loontabellen of er een nieuw begrotingsjaar zich aandient, is één druk op de knop voldoende om direct het model te updaten. Zo kun je je begroting als werkmodel voor scenario-analyse altijd up-to-date houden en hoef je niet elk jaar een heel nieuw model in te vullen.

Over de meest recente update:

Jaarupdate 2016/17 voor begrotingsmodellen PO, SBO en (V)SO

Lumpsum bekostiging primair onderwijs 2017-18 gepubliceerd

10 april 2017
Recent heeft het Ministerie de bekostiging c.q. lumpsumvariabelen voor schooljaar 2017-18 gepubliceerd, met daarin een bijstelling voor de pensioenpremie en voor de eenmalige uitkering in april 2017. In het onderstaande artikel wordt een nadere toelichting op de prijswijzigingen gegeven. Naar aanleiding van de prijsbijstelling is er een update voor de begrotingsmodellen Schoolbegroting (PO, SBO, VSO) beschikbaar.

De GPL voor het onderwijzend personeel (en daarmee niet alleen de lumpsum maar ook het PAB-budget) is verhoogd met 2,506%. Daarnaast is het bedrag van de prestatiebox fors verhoogd (van afgerond 129 euro per leerling naar 167 euro per leerling). De grootste prijsaanpassing is het gevolg de gestegen pensioenpremie, die het kabinet beloofd heeft te compenseren. Ook is met deze stijging de eenmalige uitkering in april 2017 gefinancierd.... (lees verder)

Hoe werkt Schoolbegroting?

Lees hier de handleiding