Begroting maken? Gebruik het gratis begrotingsmodel Schoolbegroting!

Welkom bij BegrotingMaken.eu

Op deze website kun je de gratis excelmodellen Schoolbegroting PO, SBO en (V)SO downloaden, waarmee je op eenvoudige wijze een integrale meerjarenbegroting kunt maken. Met het Consolidatiemodel voeg je vervolgens tot 100 schoolbegrotingen in een handomdraai samen tot een totaalbegroting.

Waarom Schoolbegroting?

Schoolbegroting is het enige model voor basisonderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO) en (voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO) dat gebruikers niet alleen in staat stelt op een eenvoudige manier een beleidsrijke meerjarenbegroting voor een school op te stellen, maar ook zorgt dat deze makkelijk is samen te voegen tot een geconsolideerde begroting op bestuursniveau. Tot 100 schoolbegrotingen kunnen eenvoudig worden samengevoegd tot één totaalbegroting.

Integraal begroten

De modellen Schoolbegroting PO, SBO en (V)SO berekenen op basis van de ingevoerde leerlingen de rijksbijdragen en op basis van het ingevoerde personeel de loonkosten. Na aanvulling van overige baten en lasten wordt de meerjarenbegroting die zo ontstaat doorgerekend op de ingevoerde balans, inclusief geplande investeringen. Zo ontstaat niet alleen een meerjarig zicht op de exploitatie maar ook op het vermogen en de liquiditeit.

Altijd up-to-date

Vanaf versie 2.03 kennen de begrotingsmodellen Schoolbegroting een automatische updateknop die in verbinding staat met onze updateserver. Zodra er een wijziging plaatsvindt in de lumpsum, loontabellen of er een nieuw begrotingsjaar zich aandient, is één druk op de knop voldoende om direct het model te updaten. Zo kun je je begroting als werkmodel voor scenario-analyse altijd up-to-date houden en hoef je niet elk jaar een heel nieuw model in te vullen.

Over de meest recente update:

Jaarupdate 2019 voor begrotingsmodel gepubliceerd

Jaarupdate 2019 voor begrotingsmodel gepubliceerd

1 mei 2018 - Naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe lumpsumbedragen is er een jaarupdate uitgebracht waarmee het begrotingsmodel Schoolbegroting geschikt wordt gemaakt voor de begroting 2019. Met het uitvoeren van deze update rekent het model automatisch met de nieuwe, verhoogde lumpsumbedragen (o.a. werkdrukgelden) en neemt het 2019 als basisjaar, zodat de begrotingen voorbereid kunnen worden. Bestaande modellen hoeven niet vervangen te worden, het uitvoeren van de update (doormiddel van de knop in het menu of het draaien van een apart updatebestand) volstaat.

Werkdrukgelden, verhoging prestatiebox en verhoging kleine scholentoeslag
Eind maart werden de nieuwe lumpsumbedragen voor 2018/19 gepubliceerd. De reguliere bekostiging is slechts marginaal geïndexeerd met 0,191%. De bijstelling is echter bottom line toch aanzienlijk aangezien in deze nieuwe bedragen ook de toegezegde middelen voor de bestrijding van werkdruk in het onderwijs zijn meegenomen. Deze bedragen (155,55 euro per leerling) zijn toegevoegd...
(lees verder)

Hoe werkt Schoolbegroting?

Lees hier de handleiding