Welkom bij BegrotingMaken.eu

Op deze website kun je de gratis excelmodellen Schoolbegroting PO, SBO en (V)SO downloaden, waarmee je op eenvoudige wijze een integrale meerjarenbegroting kunt maken. Met het Consolidatiemodel voeg je vervolgens tot 100 schoolbegrotingen in een handomdraai samen tot een totaalbegroting.

Waarom Schoolbegroting?

Schoolbegroting is het enige model voor basisonderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO) en (voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO) dat gebruikers niet alleen in staat stelt op een eenvoudige manier een beleidsrijke meerjarenbegroting voor een school op te stellen, maar ook zorgt dat deze makkelijk is samen te voegen tot een geconsolideerde begroting op bestuursniveau. Tot 100 schoolbegrotingen kunnen eenvoudig worden samengevoegd tot één totaalbegroting.

Integraal begroten

De modellen Schoolbegroting PO, SBO en (V)SO berekenen op basis van de ingevoerde leerlingen de rijksbijdragen en op basis van het ingevoerde personeel de loonkosten. Na aanvulling van overige baten en lasten wordt de meerjarenbegroting die zo ontstaat doorgerekend op de ingevoerde balans, inclusief geplande investeringen. Zo ontstaat niet alleen een meerjarig zicht op de exploitatie maar ook op het vermogen en de liquiditeit.

Altijd up-to-date

Vanaf versie 2.03 kennen de begrotingsmodellen Schoolbegroting een automatische updateknop die in verbinding staat met onze updateserver. Zodra er een wijziging plaatsvindt in de lumpsum, loontabellen of er een nieuw begrotingsjaar zich aandient, is één druk op de knop voldoende om direct het model te updaten. Zo kun je je begroting als werkmodel voor scenario-analyse altijd up-to-date houden en hoef je niet elk jaar een heel nieuw model in te vullen.

Over de meest recente update:

Salaristabellen ge-update wegens nieuwe cao

Salaristabellen ge-update wegens nieuwe cao

1 september 2018 - Naar aanleiding van de nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn de salaristabellen in het model ge-update. Dit betekent ook dat de schalen LA t/m LE zijn vervangen. Let erop dat na het uitvoeren van deze update de oude L-schalen in de personeelsoverzichten ook vervangen moeten worden door de nieuwe schalen, anders worden er geen loonkosten berekend.

Effecten nieuwe cao
Per september is er een loonstijging van 2,5% die in deze update is verwerkt. Voor leerkrachten is de loonstijging door de afschaffing van de oude schalen effectief zo'n 8,5%. In oktober wordt er eenmalig een uitkering uitgekeerd...
(lees verder)

Hoe werkt Schoolbegroting?

Lees hier de handleiding